dilluns, 14 d’abril de 2008

Definicions

Hipermedia: integració de gràfics, so i vídeo en un sistema que permet l’emmagatzament i recuperació de la informació de manera relacionada, mitjançant referències creuades.

Multimedia: forma de presentar informació que utilitza una combinació de textos, sons, imatges, animació i vídeo.

Interactivitat: quan l’usuari controla allò que vol fer i veure en el sistema. El sistema té la capacitat per correspondre a allò que demana l’usuari. La interactivitat es concreta en els enllaços.