divendres, 16 de maig de 2008

Informàtica infantil?

He trobat aquesta pàgina on una mestre de la universitat de Barcelona, explica el perquè dels ordinadors a les classes d’infantil.

Es planteja unes preguntes com: Per què un ordinador a infantil?, Podem aprendre amb un ordinador?, Què podem aprendre?, Què tipus de programa utilitzem?, Que passa amb la informàtica en infantil?. Totes aquestes preguntes tenen contestacions molt extenses.

Trobo que està molt bé perquè resol molts dubtes sobre el tema dels ordinadors amb els nens.

Enquesta sobre l'ús de les noves tecnologies


A aquesta pàgina trobareu els resultats d'una enquesta adreçada als professionals de l'etapa 3-6 de les escoles públiques d'educació infantil i primària de Catalunya dotades amb aula d'informàtica, sobre l'ús de les noves tecnologies a l'etapa 3-6 de l'educació infantil.

Una escola amb prehistòria informàtica


Aquesta pàgina web que he trobat tracta sobre una escola de Madrid on van experimentar amb ordinadors al 2on cicle d’Educació Infantil.

Explica el projecte que van fer anomenat “El señor ordenador”, i posteriorment van realitzar un altre projecte d’innovació, al que van anomenar “Abrete Windows”.

Explica tots els passos que van haver de fer per portar a termini aquest projecte, els objectius, espais i materials, metodologia, temporització, avaluació i conclusions.

Penso que està molt bé perquè ens pot servir per a tenir una idea de com ensenyar les noves tecnologies a l’aula d’Educació Infantil.

Ordinadors a l’abast dels nens

Aquesta pàgina web, és una notícia que parla sobre un projecte, en un principi encaminat a nens de tres i quatre anys, encara que amb la pretensió de que s’ampliï al nivell de dos anys. Pretén aproximar al nen al ordinador.

Parla dels objectius específics d’aquest projecte i el pla de treball.